ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಂದರೇನು?

ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇತರ ಪದಗಳು –
ಡಿಸ್ಕ್ ಹರ್ನಿಯೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರುಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಮೈಗ್ರೇಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಮುಂಚಾಚುವಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು (ಮೂಳೆಗಳು) ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರಹ ಇರುತ್ತವೆ  ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಏಳು ಮೂಳೆಗಳು, ಎದೆಗೂಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಐದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವಿಕೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತುತ್ತವೆ.

ಮೃದುವಾದ, ಜೆಲಾಟಿನಸ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹೊರಗಿನ ಉಂಗುರವು ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ನ ಒಳಭಾಗವು ಗಾಯ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಉಂಗುರದ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಬರಬಹುದು . ಸ್ಲಿಪ್ಡ್, ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಾಗಿದೆ.  PIVD – ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು (press )  ಗಿಂಜಿದರೆ, ನೀವು ಪೀಡಿತ ನರಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸೀಯಾಟಿಕಾ ಎಂದೂ  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನವರೆಗೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು PIVD (ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು.

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದರೆ  ಕುತ್ತಿಗೆ  ಮತ್ತು ಕೈನಲ್ಲಿ,  ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್   ಆದರೆ  (ಸೀಯಾಟಿಕಾ)  ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು  ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ   ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ -ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಬಹುದು .
ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ  ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ನೋವು ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಆಗಬಹುದು .
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್  ಬಹಳ   ತೀವ್ರ  ಆದರೆ   ಅಥವಾ ಕಾಡ ಎಕ್ಸ್ಯ್ಯನ (cauda  equina )  ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಶನ್  ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ  ಆಗಬಹುದು .

ನೋವಿನ ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ (PIVD ) ಸೀಯಾಟಿಕಾಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ?

ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ (ಆನ್ಯುಲಸ್) ನ ಹೊರಗಿನ ಉಂಗುರ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ವಿಭಾಗ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಲ್ಪೋಸಸ್) ಹೊರಬರಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಸಹಜ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತು ವಾಗ  ತಿರುಗಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಬಹಳ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತುವಿಕೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹರ್ನಿಯೇಷನ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕಇರುವವರಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ,

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ದುರ್ಬಲ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು(AB OR  CORE MUSCLE of  abdomen ನಿಂದ  ಮತ್ತು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುವ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ವಿವರವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಂದ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ನಿಮ್ಮ ನೋವಿನ ಮೂಲವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋವಿಸಿಯೋನಲ್ ಡೈಗನೊಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

೧ ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳು- ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ

೨ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು- ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ನರಗಳ ರಂಧ್ರ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ವಾಗುತ್ತದೆ .

೩ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್‌ಐ) ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು- ಇದು ನರ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

೧.ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ಬಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎತ್ತುವಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

೨ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಬಿಎಂಐ) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

೩ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

೪ ವ್ಯಾಯಾಮ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ.

೫ ಆಹಾರ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ.

೬ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು.

ಸಾರಾಂಶ:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ನ್ಯೂರೋ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದು.

ಡಾ ಗಣೇಶ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ
ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂರೊಸರ್ಜನ್ – ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ

Dr. Ganesh Veerabhadraiah is a leading Neurosurgeon and Interventional Neuroradiology Specialist at Fortis Hospital, Bengaluru. With over 23 years of experience, he's renowned for his expertise in brain and spine surgeries.Trained at prestigious institutions like Manipal Hospital and University Hospital Zurich, Dr. Ganesh is dedicated to providing cutting-edge neurological care. Read More : https://neurowellness.in/dr-ganesh-veerabhadraiah/